De eindstrijd tussen Ripple en de SEC: Wat staat er op het spel?

De juridische strijd tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bevindt zich in de laatste fase na vier jaar van intense rechtszaken. Recentelijk heeft Ripple een aanvullend document ingediend bij de District Court voor het Southern District van New York als reactie op de motie van de SEC betreffende een definitieve boete en uitspraak. Deze juridische twist heeft een cruciale impact op de cryptomarkt, waarbij de uitkomst verstrekkende gevolgen kan hebben voor de regulering van digitale activa.

Ripple’s verdediging richt zich op de gelijkenissen met een recente uitspraak in de zaak tussen de SEC en de crypto exchange Binance. In die zaak, die op 28 juni werd behandeld, oordeelde de rechtbank dat de SEC onvoldoende bewijs had geleverd om aan te tonen dat secundaire markttransacties met BNB-tokens op crypto exchanges kwalificeerden als effectenhandelingen. Deze uitspraak bekritiseerde tevens de aanpak van de SEC om de industrie via rechtszaken te reguleren, wat kan leiden tot inconsistentie en een gebrek aan duidelijke richtlijnen voor betrokken partijen en hun klanten. Ripple sluit zich hierbij aan en benadrukt de noodzaak van helderheid over de legaliteit van de verkoop van XRP.

 

 

De onzekerheid rond de regulering van XRP heeft ook invloed gehad op de media. Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple, heeft kritiek geuit op de onnauwkeurige berichtgeving van diverse nieuwskanalen over de status van XRP. Hij stelt dat sommige media, waaronder CoinDesk, ten onrechte blijven suggereren dat XRP als een effect kan worden beschouwd. Dit is in strijd met de uitspraak van rechter Analisa Torres, die een jaar geleden oordeelde dat XRP geen effect is.

Einde Ripple vs SEC rechtszaak in zicht

De rechtszaak nadert zijn einde en advocaat Fred Rispoli heeft voorspeld dat rechter Analisa Torres het definitieve vonnis kan uitspreken op 13 of 31 juli. Rispoli benadrukt de symbolische betekenis van 13 juli, een datum die een jaar geleden een belangrijk keerpunt markeerde toen rechter Torres oordeelde dat XRP op zichzelf geen effect is en dat Ripple geen federale effectenwetten had overtreden met de programmatische verkoop van de digitale munt. De SEC won echter het punt betreffende de institutionele verkoop van XRP, wat werd beschouwd als een schending van Sectie 5 van de Securities Act.

Momenteel bevindt de rechtszaak zich in de remediefase, waarbij de SEC een boete van $1,95 miljard en een permanent verbod heeft geëist, terwijl Ripple pleit voor een boete van maximaal $10 miljoen. Beide partijen hebben in mei hun documenten met betrekking tot de remedies ingediend. Ripple heeft extra documentatie ingediend, waarbij ze verwijzen naar de beslissingen in de zaken tegen de crypto-exchanges Binance en Terra om zware straffen te betwisten.

De uitkomst van deze zaak is van groot belang voor de cryptomarkt en kan een precedent scheppen voor hoe digitale activa in de toekomst gereguleerd zullen worden. Het benadrukt ook de noodzaak voor duidelijkere regelgeving en de beperkingen van de huidige juridische benadering van de SEC. De betrokken partijen en de bredere gemeenschap wachten in spanning af op het definitieve vonnis, dat de toekomst van Ripple en mogelijk de gehele cryptomarkt zal beïnvloeden.