Een miljard nieuwe Ripple (XRP) vrijgegeven, wat doet dit met de koers?

Ripple (XRP) munten 

Een miljard XRP tokens worden in de komende periode gefaseerd vrijgegeven aan het netwerk. De munten worden vrijgegeven uit de zogenoemde Escrow accounts, die gemaakt zijn om XRP munten op te sluiten die vervolgens vrijkomen om het netwerk van voldoende liquiditeit te voorzien. De flinke hoeveelheid munten die vrijkomt maakt beleggers zenuwachtig omtrent de impact op de koers. Wat kunnen investeerders verwachten en is een grote invloed op de Ripple koers aanneembaar?

 

 

Escrow zijn accounts op de XRP ledger die in 2017 zijn opgericht met als specifiek doel om periodiek XRP vrij te geven aan het netwerk. In lijn met de strategie die in 2017 is opgezet worden nu XRP munten uit de Escrow accounts gefaseerd vrijgegeven. Momenteel gaat het om 1 miljard tokens die in 5 fases zijn vrijgegeven op 1 juli. Respectievelijk werden eerst 100 miljoen, 400 miljoen, 200 miljoen, 100 miljoen en toen 200 miljoen vrijgegeven uit de accounts. Daarmee is er een opzienbarende hoeveelheid van 1 miljard munten vrijgegeven aan het netwerk met een totale waarde van $488 miljoen (uitgaande van de huidige koers). Een van de belangrijke redenen om munten gefaseerd vrij te geven via de Escrow accounts is om te zorgen dat de prijs van de munt relatief stabiel blijft en om in genoeg liquiditeit te voorzien. Echter roept het ook terecht vragen op bij investeerders of het niet een negatieve impact kan hebben op de XRP koers

XRP vrijgave uit Escrow accounts slecht voor Ripple koers?

Om te bevestigen of de vraag vanuit investeerders terecht is of de XRP uit Escrow accounts een drukkende werking kunnen hebben op de koers, nemen we een kleine duik in de beschikbare data. Het totale circulerende aanbod van de munt is momenteel ruim 52,250 miljard XRP. Dat betekent dat de recente uitgave van 1 miljard coins ongeveer 2% is van het totale circulerende aanbod. Een verdunning van 2% in een korte periode is zeker niet niks, maar in verhouding van wat de Verenigde Staten aan dollars heeft bij gedrukt in het verleden zijn dit soort getallen relatief klein, in 2019 en 2020 printe Amerika zelfs 27% aan dollars bij.

Ripple koers grafiek 

Op 1 juli leek er een korte dip zichtbaar te zijn in de Ripple koers, toen daalde de munt van $0,48 tot $0,46 (een daling van ruim 4%). Vervolgens heeft de markt zich weer herpakt en is de munt dichtbij om de koers van $0,49 te doorbreken.