Ripple (XRP) on chain activiteit begint weer toe te nemen

XRP munt met Ripple netwerk op achtergrond 

De on-chain activiteit van XRP begint eind juni weer toe te nemen, zo blijkt uit data van het platform Santiment. Zo zien analisten dat er een toename is van de dagelijkse activiteit op het netwerk en dat het aantal dagelijkse transacties weer begint toe te nemen. De ontwikkelingen worden over het algemeen gezien als positief voor het netwerk en kunnen mogelijk resulteren in een toename van de Ripple koers

 

In Figuur 1 is de dagelijkse activiteit te zien op het Ripple netwerk (oranje) samen met het prijsverloop (groen) in de afgelopen maanden. Hieruit is direct te zien dat afgelopen maanden de dagelijkse activiteit relatief laag is gebleven met een uitzondering van een aantal sterke pieken in maart en mei. Opvallend is de toename aan het einde van juni, met name het constante niveau dat wordt aangehouden. Waar voorheen gemiddeld 17.000 dagelijkse actieve adressen werden geobserveerd is dat in de afgelopen weken verzevenvoudigd tot ruim 140.000 dagelijkse actieve adressen.

grafiek met Dagelijkse activiteit op het Ripple netwerk
Figuur 1: Dagelijkse activiteit op het Ripple netwerk (bron; Santiment)

 

Het aantal dagelijkse transacties heeft een vergelijkbaar verloop als de activiteit. In april en mei waren er relatief weinig transacties, met uitzondering van de piek die eind mei werd geobserveerd. Aan het einde van mei zien we dat de transacties weer toenemen (rode lijn).

Grafiek met Dagelijkse hoeveelheid transacties op het Ripple netwerk
Figuur 2: Dagelijkse hoeveelheid transacties op het Ripple netwerk (bron; Santiment)

XRP koers-rallies vaak gekoppeld aan netwerkactiviteit

Opvallend genoeg zien we in de figuren dat een sterke Ripple koers rally vaak gekoppeld is aan een sterke piek in activiteit op het netwerk. De prijs rally in eind maart en mei hebben beide een flinke piek in dagelijkse activiteit en transacties. Vervolgens volgt een meerdaagse koersstijging. Mogelijk is de toename die we nu zien ook een indicatie van een prijsstijging op de korte termijn. Over het algemeen wordt groei in activiteit en transacties gezien als een positieve ontwikkeling voor het netwerk. Een toename in transacties betekent namelijk dat er meer vraag is naar de munt en dat er meer transactie kosten in XRP betaald moeten worden. Een hogere vraag betekent bij een gelijkblijvend aanbod dat de Ripple koers hoogstwaarschijnlijk zal stijgen. 

Mogelijk is de toename in activiteit gelinkt aan de positieve ontwikkelingen die Ripple Labs, het bedrijf achter XRP, aankondigde. Zo heeft het crypto bedrijf een voorlopige betalings licentie ontvangen van Singapore om haar betalingsdiensten daar verder uit te breiden. De hoop is dat dit zal zorgen voor meer activiteit op het XRP netwerk en uiteindelijk in een stijging van de koers.